Wyjątkowe lekcje dla artystów w Czarny Biały

Nauka rysowania

W jaki sposób prowadzić ołówek, aby móc zobrazować wyjątkową grę światłocienia? Jak kreślić na białej kartce kształty i linie, aby przedstawić to wszystko, co nieuchwytne oraz to, co znane nam z życia codziennego? Nauka rysunku to nie tylko lekcje pozwalające zdobyć konkretne umiejętności techniczne. To także sposób na poznanie własnego, twórczego sposobu patrzenia na otaczający nas świat. Czarny Biały to miejsce, w którym doświadczeni plastycy wprowadzają młodych adeptów sztuki w tajniki artystycznego świata.

Książki na temat terapii osób z problemami w rozwoju umysłowym

Niepełnosprawność intelektualna literatura

Bardzo dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia wychowawczego jest tworzenie klas integracyjnych, w których uczniowie z wadami umysłowymi uczęszczają na lekcję wspólnie z osobami bez takich problemów. Niepełnosprawność intelektualna jest wyzwaniem dla nauczycieli, ale fachowa literatura może pedagogom pomóc w skutecznym przekazywaniu wiedzy i stymulowaniu rozwoju takiego dziecka.